SUBIECTUL POLITICII

Noi, ELEMENT DISTRIBUTION CENTER S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Loc. Otopeni , Oras Otopeni, Strada 1 Mai, Nr.78K, parter, camera 1, Judet Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/3183/05.07.2018, cod fiscal RO39587726,  adoptam prezenta POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. Prezenta Politica se aplica integral si in mod corespunzator pentru site-ul www.eliparks.com.

Va rugam sa acordati atentie prezentei Politici pentru a intelege modul in care vor fi prelucrate informatiile la care avem acces ("date personale”).

Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este importanta pentru noi.
Acordam atentie protejarii vietii private a persoanelor ale caror date cu caracter personal ne-au fost furnizate, respectand Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (in continuare “GDPR”).

Prezenta Politica reflecta practicile ELEMENT cu privire la aplicarea prevederilor GDPR si detalizaza drepturile de care beneficiati cu privire la modul in care informatiile dumneavoastra sunt prelucrate de catre ELEMENT.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de ELEMENT se va realiza intotdeauna in concordanta    cu prevederile GDPR, precum si cu reglementarile locale privind protectia datelor cu caracter personal.

Prin prezenta Politica, ELEMENT informeaza persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectam si le procesam, precum si cu privire la scopurile prelucrarii si cu privire la drepturile de care persoanele vizate beneficiaza.

 

DATE PERSONALE
    
"Date personale" inseamna orice informație sau informații care va pot identifica direct (de exemplu numele dumneavoastra) sau indirect. Datele personale includ elemente precum adresa de e-mail, adresa de domiciliu, numarul de telefon, numele de utilizator, alte asemenea informatii.

 “Prelucrarea” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, asa cum sunt acestea definite mai sus, manual sau cu utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor.

Operatorul de date cu caracter personal (denumit in continuare “operatorul”) este ELEMENT DISTRIBUTION CENTER S.R.L (ELEMENT).

ELEMENT se obliga sa respecte principiile de protectie a datelor cu caracter personal (denumite in continuare „Principiile”) prevazute de GDPR, pentru a se asigura ca toate datele sunt:

Prelucrate in mod corect, legal si transparent;

Colectate in scopuri specificate, explicite si legitime;

Adecvate, relevante si limitate in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

Corecte si actualizate;

Pastrate intr-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar in raport de scopul prelucrarii;

Procesate in conformitate cu drepturile persoanei vizate, intr-un mod care sa asigure o securitate adecvata a prelucrarii, astfel incât datele sa fie integre, confidentiale si disponibile.

Datele personale sunt prelucrate in urmatoarele scopuri si in baza urmatoarelor temeiuri:

In scopul incheierii si executarii contractelor (e.g.: pentru a va putea furniza serviciile noastre)

In scopul indeplinirii unor obligatii legale (e.g.: facturare in conditiile legii si raportare catre autoritatile fiscale)

In scop de marketing (e.g.: daca exista consimtamant, transmitere de mesaje de marketing, oferte, informatii despre campaniile noastre)

In scopul realizarii obiectului de activitate - (e.g.: daca exista consimtamant, transmitere de date cu caracter personal in scopul realizarii obiectului nostru de activitate).

 

ELEMENT va folosi informatiile pe care le furnizati in sectiunea corespunzatoare de contact (prin completarea formularului de contact de pe site sau platforme social media), existenta pe site-urile diferitelor proiecte dezvoltate / detinute de catre ELEMENT, exclusiv cu scopul de a va procesa solicitarea.

Prin furnizarea oricaror date cu caracter personal prin intermediul site-urilor proiectelor ELEMENT, intelegeti si sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile prezentei Politici.

ELEMENT se obliga sa nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate in alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu exceptia situatiilor in care exista consimtamântul dumneavoastra expres pentru a le utiliza si in alte scopuri. Pentru a putea procesa solicitarile dumneavoastra transmise in sectiunea de contact a unuia / unora dintre site-urile noastre, este posibil sa avem obligatia de a divulga datele dumneavoastra unor furnizori sau parteneri cu care ELEMENT colaboreaza. Datele cu caracter personal prelucrate de catre ELEMENT vor putea fi transferate catre terti doar in situatia in care exista consimtamântul dumneavoastra, cu exceptia situatiilor in care exista o obligatie legala/contractuala pentru ELEMENT de a efectua transferul datelor.

Cu toate acestea, paginile web ale proiectelor ELEMENT pot contine, la un moment dat, link-uri de acces catre alte site-uri, ale caror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale ELEMENT.

Va solicitam sa consultati politicile privind protectia datelor cu caracter personal ale acestor pagini web - ELEMENT nu isi asuma responsabilitati cu privire la informatiile trimise catre sau colectate de aceste terte parti.    ELEMENT nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru continutul, informatiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. ELEMENT nu va fi responsabila de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune cauzate de accesul la respectivele site-uri.

Site-urile proiectelor ELEMENT folosesc identificatori de tip Cookie conform politicii la nivel de grup, armonizate cu prevederile legale aplicabile.

 

TERMENE

ELEMENT poate pastra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp rezonabile, in conformitate cu scopurile indicate anterior. Pastram datele pentru perioada necesara in vederea atingerii scopului pentru care detinem datele, pentru a raspunde nevoilor dumneavoastra sau pentru a ne indeplini obligatiile legale.

Criteriile folosite pentru stabilirea termenelor de pastrare a datelor:

Cand va furnizam servicii, pastram datele dumneavoastra personale pe durata relatiei noastre contractuale;

Daca participati la o campanie, pastram datele dumneavoastra personale pe durata campaniei;

Daca ne contactati cu intrebari, pastram datele dumneavoastra personale maximum trei ani de la ultima corespondenta primita;
In cazul in care v-ati oferit consimtamântul pentru marketing, pastram datele dumneavoastra personale pâna când va dezabonati sau solicitati sa le stergem sau dupa o perioada de inactivitate - datele stocate in bazele noastre de date pentru scopul comunicarilor de marketing direct sunt sterse din evidentele acestor baze de date la 5 ani de ultima comunicare;

In cazul in care modulele cookie sunt stocate pe computer, le pastram atâta timp cât este necesar pentru ca acestea sa isi atinga scopurile si pentru o perioada definita in conformitate cu reglementarile si indrumarile locale.

DREPTURI

In conformitate cu GDPR, aveti o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care ELEMENT le prelucreaza:

Dreptul de acces la datele prelucrare - Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Solicitarile repetate pot sa nu primeasca mai multe raspunsuri.

Dreptul la rectificarea datelor - Aveți dreptul sa cereți ca datele dumneavoastra sa fie rectificate și/sau sa le completați daca este necesar.

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - In anumite situatii, daca solicitarea nu contravine legii, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor dumneavoastra.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii - Aveți dreptul sa solicitați restricționarea procesarii datelor dumneavoastra.

Dreptul la portabilitatea datelor - Aveți dreptul sa mutați, sa copiați sau sa transferați datele care va intereseaza din baza noastra de date intr-o alta. Acest lucru se aplica numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazeaza pe consimțamântul dumneavoastra sau pe baza unui contract și este implementata prin mijloace automate.

Dreptul de opozitie - Va puteți opune in orice moment prelucrarii datelor dumneavoastra atunci când o astfel de prelucrare se bazeaza pe un interes legitim.

Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra de catre noi atunci când desfasuram actiuni in interes public sau in interesele legitime proprii sau ale unui tert - Va puteți opune in orice moment prelucrarii datelor dumneavoastra atunci când o astfel de prelucrare se bazeaza pe un interes legitim.

Dreptul de a retrage consimtamântul in orice moment - Va puteți retrage consimțamântul in ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastra atunci când o astfel de procesare se bazeaza pe consimțamânt. Retragerea consimțamântului nu retroactiveaza.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competenta - Aveți dreptul sa depuneți o plângere in fața autoritații de protecție a datelor.

Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra in scopuri de marketing direct - Va puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastra de marketing direct in orice moment.

Dreptul de a dezactiva Cookies - aveți dreptul sa dezactivați modulele cookie. Setarile din browser-ele de Internet sunt de obicei programate in mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți sa le reglați ușor modificând setarile browser ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie va poate impiedica sa utilizați anumite parți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre, așa cum este detaliat in tabelul Cookie relevant.

Va puteti exercita oricare dintre aceste drepturi in ceea ce priveste datele personale pe care ELEMENT le prelucreaza prin adresarea unei simple cereri catre ELEMENT.

ELEMENT a adoptat masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate in conformitate cu cerintele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal impotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala. Toti angajatii si colaboratorii ELEMENT, precum si orice terte parti care actioneaza in numele si pe seama ELEMENT sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dumneavoastra si cerintele GDPR, in conformitate cu prevederile prezentei Politici.

MONITORIZARE VIDEO (CCTV)

In spatiile proiectelor sale, ELEMENT beneficiaza de servicii de paza si securitate furnizate de terti, servicii care includ televiziune cu circuit inchis (CCTV) in scopuri de siguranta si de detectare si monitorizare a criminalitatii. Tertul furnizor de servicii de paza si securitate pastreaza informatiile colectate de CCTV numai pentru o perioada de timp care permite colaborarea cu organele de aplicare a legii. Informatiile sunt pastrate in medii sigure si accesul este rezervat numai personalului de securitate calificat si autorizat in acest sens.

Monitorizarea video se realizeaza in zonele publice si in zonele de acces. Nu se monitorizeaza spatiile cu privire la care exista o asteptare legitima de pastrare deplina a confidentialitatii (e.g.: toalete). Imaginile inregistrate nu sunt folosite in nici un alt scop si nu fac subiectul unor analize suplimentare.  Accesul la inregistrari apartine numai tertului furnizor de servicii de paza si securitate si nu sunt partajate cu nimeni, cu exceptia autoritatilor competente, in caz de incident, ca probe in scopul procedurilor judiciare. Timpul de stocare a inregistrarilor este limitat la maximum 30 de zile, dupa aceasta perioada inregistrarile sunt suprascrise automat, fara posibilitatea de a fi reproduse.

PREVEDERI FINALE
Va rugam sa aveti in vedere faptul ca prezenta Politica poate face obiectul unor modificari periodice de continut.

Prezenta Politica se pune la dispozitia persoanelor interesate.
Termenii prezentei Politici se interpreteaza in conformitate cu legislatia aplicabila.

CONTACT

Daca aveți intrebari sau preocupari cu privire la modul in care tratam și folosim datele dumneavoastra cu caracter personal sau doriți sa va exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastra, va rugam sa ne contactați, utilizand formularul de contact sau adresele noastre de posta electronica / postale.